#GoWithTheVelo

een initiatief van

cera kbc logo

Op dinsdag 28 mei werden we in Leuven uitgenodigd bij Cera om meer over het project GoWithTheVelo te weten te komen. Tot onze grote tevredenheid werd ons project clwverkeert als één van de 10 laureaten uit 222 ingediende projecten beloond.

Tijdens de opendeurdag/buurtfeest van 7 juni 2019 krijgen alle jongeren, ouders en buurtbewoners van het centrum de kans om hun fiets gratis te laten nakijken. Hierbij staan enkele doelstellingen voorop:

  • Informeren (educatie) op een ludieke manier, zodat de boodschap makkelijker overkomt bij de doelgroep (jongeren en kansarme buurt). Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de boodschap door jongeren zelf gebracht wordt. Verder wordt alles visueel aanschouwelijk gemaakt en doordat de jongeren/buurtbewoners zelf mee aan de slag kunnen bij de afstellingen.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid door actieve sensibilisering onder de vorm van in orde stellen van fietsen.
  • Verhogen van de fietsmobiliteit door gebruik te maken van fietsen voor kortere verplaatsingen van en naar de school en door buurtbewoners.
  • Verhogen participatie van de “peerjongeren” binnen verkeerseducatie en zo drop-out van school te verminderen en hun slaagkansen en kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, mede doordat ze binnen dit project heel wat (sociale) vaardigheden verwerven die in een werkomgeving gevraagd worden. Er wordt binnen een beschermende context een netwerk opgebouwd, dat hen anders vaak ontbreekt.

goWithTheVelo1

Door het mobiliteitsplan en nieuwe parkeerbeleid binnen de stad Gent, wordt het steeds moeilijker om met de wagen boodschappen te doen, bij officiële instellingen te geraken (gemeentebestuur, dienstencentra, OCMW, werkwinkel, …), doordat de auto in die betrokken straten verboden zijn of geen (betaalbare) parkeerplaatsen meer voorhanden zijn. Net deze jongeren en hun gezinnen en onze schoolbuurt tellen heel wat mensen die van bovenstaande officiële diensten gebruik moeten maken, maar er moeilijk geraken. Daarom wordt binnen dit project gesensibiliseerd om meer de fiets van stal te halen en deze voor deze korte verplaatsingen te gebruiken. Als centrum zien we ook heel vaak dat de fietsen dat onze doelgroep bezit vaak tweedehands zijn en waar heel wat zaken op ontbreken (bel, verlichting) of zelfs niet veilig meer zijn op de weg mee op te gaan.

Vandaar dat we met een correct afstelling hopen deze barrière alvast weg te nemen. Iedereen die langskomt krijgt een tegoedbon voor een gratis consumptie.

goWithTheVelo2